Hyundai vejhjælp

Hyundai vejhjælp

Hyundai Vejhjælp dækker din bil døgnet rundt i Danmark og Europa

Som Hyundai-ejer er du dækket af Hyundai Vejhjælp

Når du køber en ny Hyundai ved en dansk Hyundai-forhandler, får du automatisk gratis Hyundai Vejhjælp i Danmark og EU. Det betyder, at du er sikker på professionel hjælp døgnet rundt, hvis du har været impliceret i et uheld eller har tekniske problemer, der gør, at du ikke kan køre videre. (Gælder nye biler fra 2015)

Du har vejhjælp i hele bilens levetid.

Som Hyundai-ejer kan du opretholde vejhjælpsordningen igennem hele bilens levetid. Du skal blot sørge for at overholde bilens serviceeftersyn på et autoriseret Hyundai-værksted i Danmark. Efter endt servicebesøg vil din Hyundai få påklistret et mærke fra Hyundai Vejhjælp, som viser, at du er sikker på vejhjælp frem til næste service. (Gælder fra 1/7-2015)

Skulle du være så uheldig at din Hyundai ikke har overholdt alle serviceeftersyn, skal du forbi til service på et Hyundai-værksted. Herefter vil din Hyundai igen være dækket af Hyundai Vejhjælp. Dette gælder også for ældre modeller.

Hvornår kan du bruge Hyundai Vejhjælp?

Du kan anvende Hyundai Vejhjælp, hvis du får et teknisk nedbrud, har startproblemer eller punkterer, Hyundai Vejhjælp yder også assistance ved menneskelige fejl. Det kan være, hvis du kører fast, hvis du har mistet nøglerne og skal have bilen låst op, eller hvis du kører tør for brændstof eller har påfyldt forkert brændstof.

Oversigt over vejhjælpsydelser

 • Reparation på stedet
 • Punktering
 • Indelåste nøgler
 • Tør for / forkert brændstof
 • Bugsering driftstop og trafikskader
 • Trafikskader
 • Bjærgning / fritrækning      
 • Gratis lånebil
 • Alternativ transportløsning / hotel

Reparation på stedet

Som udgangspunkt vil Hyundai Vejhjælp forsøge at hjælpe dig videre, hvorfra din Hyundai er gået i stå. Ofte kan mindre problemer repareres på stedet. Er batteriet fladt, sørger vi for starthjælp. Er du løbet tør for brændstof, kommer vi hos Hyundai Vejhjælp ud med en reservedunk. Eventuelle udleverede originale reservedele og brændstof skal betales af dig. Er du punkteret, hjælper Hyundai Vejhjælp med at skifte til reservehjul/nødhjul eller bruge dæk-kit.  Det forudsættes, at der forefindes brugbart reservehjul/nødhjul eller dæk-kit.

Bugsering i forbindelse med driftsstop og trafikskader

Kan din Hyundai ikke repareres på stedet, omfatter Hyundai Vejhjælp bugsering af bilen og passagerer til nærmeste Hyundai-værksted. I Danmark kan du også ønske at bilen bugseres til dit foretrukne Hyundai-værksted. Såfremt du har en trailer eller campingvogn bliver denne også bugseret.

Ved færdselsuheld

Er du uheldig at blive involveret i et færdselsuheld, hjælper Hyundai Vejhjælp med bugsering af din skadede bil til dit foretrukne Hyundai-værksted, som er din sikkerhed for korrekt reparation. 

Bjærgning / fritrækning

Er du kørt i en grøft eller sidder fast, hjælper Hyundai Vejhjælp med at bjærge eller trække din bil fri. Har din bil lidt overlast – og kan den ikke køre efter fritrækningen – bliver din bil bugseret til et valgfrit Hyundai-værksted. Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er dækket indenfor Danmarks grænser. 

Gratis lånebil

Kan din bil ikke repareres inden for samme dag, vil du blive tilbudt en erstatningsbil i op til 5 arbejdsdage. Som udgangspunkt vil din lokale Hyundai-forhandler sørge for erstatningsbil. I det omfang det ikke er muligt, vil Hyundai Vejhjælp hjælpe dig med en udlejningsbil. Gør lokale forhold det umuligt at skaffe en lånebil, kan Hyundai Vejhjælp ikke holdes ansvarlig. 

Alternativ transport

Såfremt du og evt. passagerer ikke vælger at kører med redderen tilbydes I at fortsætte rejsen med bus, tog, taxa mv. Hyundai Vejhjælp dækker fører samt de passagerer, som lovligt er i bilen. Vedr. afregning skal du afleverer dine udgiftsbilag hos dit Hyundai-værksted, som refunderer beløbet. Dog max kr. 450 sammenlagt. Hotel Kan din Hyundai ikke repareres samme dag, vil du og det antal passagerer som lovligt kan være i bilen, blive tilbudt hotelovernatning. Det forudsætter, at skadestedet er over 100 km fra din bopæl. I Danmark er der dækning i op til 3 overnatninger og i udlandet op til 7 overnatninger. Max 625 inkl. moms pr. dag pr. person. 

Afhentning af færdigrepareret køretøj

Hvis du skal afhente din Hyundai efter reparation på værksted, kan du få refunderet udgifter for transport til afhentningsstedet. Flyrejse er dækket, hvis togrejse varer mere end 6 timer. 

Uheld i udlandet

Hvis bilen er gået i stå i udlandet – og kan den ikke repareres inden for tre arbejdsdage – sørger Hyundai Vejhjælp for en overdragelse til SOS International via bilens kaskoforsikring, såfremt din Hyundai er kaskoforsikret. Bilen vil herefter blive bragt til dit foretrukne Hyundai-værksted i Danmark. I tilfælde af at skaden er så omfattende, at bilen skal skrottes, er omkostningerne i den forbindelse også dækket. (Gælder kun udland).

I forbindelse med trafikuheld overdrages sagen direkte til SOS International via bilens kaskoforsikring, der overtager det videre forløb. Husk derfor både det røde og grønne forsikringsbevis ved kørsel i udlandet. I udlandet kan du blive bedt om at betale kontant til en lokal vejhjælpstjeneste. Hyundai Vejhjælp refunderer dine omkostninger, når du vender hjem. Du skal blot aflevere udgifts-bilag i form af kvitteringer og bilag hos dit Hyundai-værksted.

Følgende lande og områder er omfattet af Hyundai Vejhjælp:

Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland)

Andorra

Østrig

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Tjekkiet

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Tyskland

Gibraltar

Grækenland

Vatikanstaten

Ungarn

Island

Irland

Italien

Kosovo

Korsika

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonien

Malta

Monaco

Montenegro

Holland

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

San Marino

Sardinien

Schweiz

Serbien

Sicilien

Slovenien

Spanien

Sverige

Tyrkiet

England

Nord Irland

Skotland

Wale

Hyundai vejhjælp dækker ikke

 • Udgifter til serviceeftersyn.
 • Omkostningerne til værksted, reservedele, reservehjul, dæk-kit, brændstof, motorolie eller andre udgifter relateret til udbedring af skaden.
 • Hvis bilen er ombygget eller effektforøget, og deraf følgeskader
 • Fejl opstået på baggrund af fejl på trailer, campingvogn m.m.
 • Hvis serviceeftersyn er udført af værksteder, der ikke er et autoriseret Hyundai-værksted.
 • Assistancer efter tyveri.
 • Ved fejl som skyldes brug af reservedele, som ikke kvalitets-mæssigt svarer til originale reservedele.
 • Viderebugsering fra et værksted til et andet værksted.
 • Ved uberettiget rekvirering og anvendelse af Hyundai Vejhjælp.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure, herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er Hyundai Vejhjælp ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod Hyundai Vejhjælp i tilfælde af  manglende assistance. Din genvej til autoriseret hjælp  Når du benytter Hyundai Vejhjælp, er du sikker på, at din bil bliver bragt til et autoriseret Hyundai-værksted med specialuddannede teknikere. De anvender kun originale reservedele og overholder

 alle forskrifter, så du altid trygt bevarer din fabriksgaranti.

Hyundai Vejhjælp gælder for personbiler og varebiler op til en totalvægt på 3500kg.

Hyundai Vejhjælp

hjælper dig, når du har brug for det

Du kan bruge Hyundai Vejhjælp ved..

 • Tekniske nedbrud
 • Startproblemer
 • Punktering
 • Bjærgning
 • Indelåste eller tabte nøgler
 • Manglende brændstof
 • Forkert brændstof
 • Færdselsuheld